Tilbygg

Ønsker du deg et ekstra soverom eller større kjøkken? Vårt firma kan gjennomføre prosjektet fra start til mål.

Alle typer tilbygg

Et tilbygg kan være alt fra et tak over terrassen til en hel bolig som skjøtes sammen med et eksisterende bygg. For de enkleste tilbyggene kreves ikke en gang godkjenning, mens for andre tilbygg kreves det full byggesøknad, med flere fagfelt involvert.

Riktig utførelse

Tilbygg føyes sammen med og endrer ofte en eksisterende bygningskonstruksjon. Gjør man dette feil kan det fort bli kostbart. Riktig utførelse krever at man har kunnskap om bæresystemer, eldre byggeskikk, lufteløsninger og isolasjonsprinsipper blant annet. Man må også vite hva man har lov til å gjøre, samt hvilke muligheter og begrensninger som ligger i reguleringsbestemmelser, tomtens beskaffenhet og andre forhold.

Østenfjeldske Bygg & Entreprenør AS kan gjennomføre prosjektet fra start til mål og har kompetansen og erfaringen som trengs til rådgivning, planlegging og utførelse.